Efter att under 2012 ha testat en ny infallsvinkel på fisket, nämligen skägg så kan jag bara säga:


Alltså är gränsen 10 kg passerad för mig, detta råkade hända redan i våras men jag knep igen om det för att inte förstöra ett fiskereportage som kom ut i det senaste numret av Fiske-Feber.

Rent generellt kan man säga att rapporterna här på bloggen blir lidande då jag inte kan röja allt för då blir ju tidningsreportagen inte lika spännande.